top of page

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Promnie

z siedzibą w Falęcicach  tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

    1.Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Falęcicach,

       z wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi;
1.Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2.Gabinet  pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

3.Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

4.Gabinet medycyny szkolnej                      

5.Gabinet zabiegowy

6.Punkt szczepień.                        

2. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Promnie - Filia w     Przybyszewie  z wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi;
1.Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2.Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

3.Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

4.Gabinet medycyny szkolnej                                

5.Gabinet zabiegowy                                              

6. Punkt szczepień                                    

Struktura organizacyjna: Nasze usługi
bottom of page