top of page

Informator

                                                                            Rejestracja pacjentów

1.Prosimy pacjentów aby rejestrowali się na wizytę do lekarza/pielęgniarki/położnej lub badania diagnostyczne- telefonicznie  lub osobiście w rejestracji Przychodni Telefoniczna rejestracja pacjentów odbywa się

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 .

Telefony do Przychodni:

Falęcice: 48 615 10 14,   501 052 162

Przybyszew: 48 615 21 55


2. Podczas rozmowy telefonicznej Rejestratorka wypełni ankietę wstępnej kwalifikacji, taka ankieta jest również wypełniana przy wejściu do Przychodni.


3. Pacjent może zapisać się na  wizytę do lekarza/pielęgniarki/położnej w formie teleporady lub wizyty osobistej w Przychodni.


4. Rejestracja pacjentów odbywa się wg następujących standardów:

– Rejestratorka medyczna przekazuje pacjentowi informację o dacie i godzinie teleporady, wizyty osobistej  (z uwagi na możliwe opóźnienia podana godzina jest orientacyjna- prosimy o wyrozumiałość).

– Lekarz/pielęgniarka/położna wykonuje telefon do pacjenta z numeru zastrzeżonego, o czym pacjent jest informowany przez rejestratorkę  podczas zapisu.

– Lekarz /pielęgniarka/położna podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem w odstępie czasu nie krótszym niż 5 minut – brak kontaktu skutkuje anulowaniem wizyty.


5. Podczas teleporady można skonsultować stan zdrowia, wyniki badań, otrzymać receptę lub niezbędne zaświadczenia.


6.Recepty na leki stale przyjmowane do kontynuacji leczenia chorób przewlekłych prosimy zamawiać telefonicznie lub osobiście w rejestracji Przychodni – termin realizacji będzie uzależniony od ilości wpływających wniosków na recepty.


 Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość, staramy się odbierać wszystkie telefony i pomagać w każdej kwestii.


                                                                …………………………………………………………...............................................................................................................................................................................                                                                                         TeleporadaInformacja dla pacjentów w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395)

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy.

Jego treść jest udostępniana :

 • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę: SP ZOZ  w Promnie z siedzibą w Falęcicach, 26- 803 Falęcice 41

 • na stronie internetowej Świadczeniodawcy: www.spzozpromna.com

 • telefonicznie (na żądanie pacjenta).

​1. Informacje o warunkach udzielania teleporad


1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy Pacjentów o:

 • kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu:  48 615 10 14; 48 61 5 21 55

    od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00,

 • wiadomość na e-mail Świadczeniodawcy zozpromna@interia.pl ze wskazanie danych kontaktowych, które Świadczeniodawca będzie wykorzystywał dla potwierdzenia terminu teleporady.

1.3. Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia teleporady jest uzależniony od wybranej przez Pacjenta metody kontaktu   (sposoby przedstawiono w punkcie 1.2). 

Teleporada jest ustalana przez pracowników rejestracji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

                                                                        ………………………………………………………….................................................................................................................................................................................

  

                                                                Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnejKażda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.


Jak dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej


Wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, można dokonać poprzez złożenie stosownej deklaracji wyboru, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r., w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci,

 • opiekunowie osób starszych,

 • opiekunowie prawni osób ubezwłasnowolnionych.


Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Przy wypełnieniu deklaracji wyboru osoba wypełniająca powinna otrzymać do wglądu instrukcję.

Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ – pobierz

Co należy podać w deklaracji wyboru?

W deklaracji wyboru pacjent musi podać swoje podstawowe dane osobowe tj.:

 • imię i nazwisko,

 • nazwisko rodowe (pole dotyczy osób płci żeńskiej),

 • datę urodzenia,

 • płeć,

 • nr PESEL,

 • adres zamieszkania,

 • adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zamieszkania),

 • telefon kontaktowy.

Pacjent określa również, który raz w danym roku dokonuje wyboru.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ?


Pacjent dokonujący wyboru powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Pacjent zobowiązany jest również przedstawić do wglądu aktualny dokument poświadczający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Numer tego dokumentu wpisuje rejestratorka medyczna w odpowiedniej rubryce deklaracji.

Jak często można dokonywać wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ?


W trakcie roku kalendarzowego każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo trzykrotnie dokonać bezpłatnego wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ.


Jeżeli pacjent dokona wyboru (zmiany) po raz czwarty lub więcej w roku kalendarzowym, wówczas rejestratorka medyczna zobowiązana jest poinformować pacjenta o obowiązku wniesienia przez niego opłaty w wysokości 80 zł na rachunek oddziału NFZ a także podać mu numer tego rachunku.

Od ww. opłaty zwolnieni są wszyscy pacjenci w przypadku:

 • zmiany miejsca zamieszkania,

 • sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ.


Gdzie można złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ?


Deklarację możemy złożyć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 18:00 w rejestracji Przychodni lekarza POZ w Falęcicach -Falęcice 41 lub filii – Przychodni Lekarza POZ w Przybyszewie ul Kościelna 4, bądź elektronicznie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).


………………………………………………………….................................................................................................................................................................................
                                                                                      Test na koronawirusa (SARS-CoV-2)  


Diagnostyka Sp. z o. o

26-800 Białobrzegi    ul. Spacerowa 29 

czynny od poniedziałku do niedzieli

w godzinach 8.00- 10.00   

Tel: 663 697 977


Badanie można wykonać nieodpłatnie na podstawie skierowania od lekarza .

Istnieje też możliwość wykonania badania komercyjnie dzwoniąc pod numer: 883 623 370


Osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały u siebie ryzyko zakażenia koronawirusem mogą zgłosić się na test w kierunku SARS-CoV-2 przez formularz na stronie gov.pl/dom. Od momentu wystawienia skierowania będą podlegać kwarantannie, a test wykonują bezpłatnie.


………………………………………………………….................................................................................................................................................................................


                                                   Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są:


W Samorządowym Publicznym ZOZ SP Z.O.O.

w Białobrzegach

Ul. Spacerowa 10


w dni powszednie

od 18:00 do 8:00

w niedziele i święta

od 8:00 do 8:00


Tel: 48 613 27 09,  500 424 443,   500 424 442


………………………………………………………….................................................................................................................................................................................

                                                                                       Edukacja przedporodowa


Zapraszamy kobiety do położnej

na wizyty od 21 tygodnia ciąży

na edukację przedporodową


Wtorek    9:00-11:30

Przychodnia w Falęcicach

26-803 Falęcice 41


………………………………………………………….................................................................................................................................................................................

Informator: Nasza placówka
bottom of page