top of page

Godziny przyjęć lekarzy

W przychodni w Falęcicach

                                         

Poniedziałek

8.00-12.00 Lek. Piotr Ostrowski

12.00-13.00 Lek. Piotr Ostrowski-WIZYTY DOMOWE

13.00-18.00 Lek. Robert Drabik

Wtorek

8.00-13.00 Lek. Robert Drabik

13.00-14.00  Lek. Robert Drabik-WIZYTY DOMOWE

15.00-18.00 Lek. Damian Iwański

14.00-18.00 Lek. Piotr Ostrowski

Środa 

8.00-13.00 Lek. Robert Drabik

13.00-14.00 Lek. Robert Drabik-WIZYTY DOMOWE

14.00-18.00 Lek. Piotr Ostrowski

Czwartek

8.00-13.00 Lek Piotr Ostrowski

13.00-14.00 Piotr Ostrowski-WIZYTY DOMOWE

14.00-18.00 Lek. Robert Drabik

Piątek

8.00-12.00 Lek. Robert Drabik

12.00-15.00 Lek. Maria Pomian

15.30-18.00 Lek. Iwona Baran-Szymańska

Godziny przyjęć lekarzy: Nasza placówka

W przychodni w Przybyszewie

Poniedziałek
13.00-15.00 Lek. Maria Pomian
15.00-18.00 Lek Damian Iwański
Wtorek
8.00-12.00 Lek. Piotr Ostrowski
12.00-13.00 Lek. Piotr Ostrowski-WIZYTY DOMOWE
Środa
11.00-15.00 Lek. Piotr Ostrowski
10.00-11.00 Lek Piotr Ostrowski-WIZYTY DOMOWE
Czwartek
8.00-13.00 Lek. Robert Drabik
13.00-14.00 Lek. Robert Drabik-WIZYTY DOMOWE
Piątek
8.00-12.00 Lek. Piotr Ostrowski
12.00-13.00 Lek. Piotr Ostrowski-WIZYTY DOMOWE

Godziny przyjęć lekarzy: Godziny otwarcia
Doctor's Appointment

Teleporady

Godziny przyjęć lekarzy: Nasze usługi

Pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.Informacja dla pacjentów w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki zdrowotnej w Promnie z siedzibą w w Falęcicach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395).

Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy Pacjentów o:

• kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 48 615-10-14, 48 615-21-55 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00,

• wiadomość na e-mail Świadczeniodawcy: , zozpromna@interia.pl interia. I ze wskazaniem danych kontaktowych, które świadczeniodawca będzie wykorzystywał dla potwierdzenia terminu teleporady.

• zgłoszenie na miejscu w rejestracji placówki osobiście lub przez osoby upoważnione od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -18:00,

Nawiązanie kontaktu z pacjentem Teleporada -czas jej wykonania jest ustalana przez pracowników rejestracji zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Realizując teleporadę osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z Pacjentem w ustalonym dniu telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu. Przed rozpoczęciem teleporady potwierdzana jest tożsamość Pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej. 

Drogą telefoniczną realizowany jest wywiad oraz na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej Pacjenta zostaje:

• udzielone świadczenie zdrowotne,

• wystawiona e-recepta,

• wystawione e-skierowanie,

• wystawione e-zlecenie na wyroby medyczne,

• wystawione zwolnienie lekarskie lub inne zaświadczenie

• skierowanie na badania diagnostyczne

• i/lub zostaje podjęta decyzja o udzieleniu porady w trybie stacjonarnym.

Po zakończeniu teleporady Pacjent otrzymuje SMS-em -na numer telefonu podany w dokumentacji medycznej lub na Internetowe Konto Pacjenta czterocyfrowy kod e-recepty, e-skierowania, który okazuje w aptece wraz ze swoim numerem pesel w celu jej zrealizowania.

Osoba, która udziela teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji . medycznej Pacjenta o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

W przypadku gdy Pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się 3 razy, w odstępach nie krótszych niż 5 minut), uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana. 

bottom of page